Forældelse

Kurser i inkasso, forældelse, debitorstyring, digitale retssager og persondataret

Kurser i forældelse.

Brian Nygaard Oswald har siden 2005 holdt 10-80 kurser årligt inden for emnerne inkasso, debitorstyring og forældelse.

 

Forældelse er et overset emne forstået på den måde, at alle, der har med fordringer at gøre, skal kende forældelsesreglerne - og de skal kende dem godt. For hvis en fordring forældes, så er virkningen drastisk: Gælden eksisterer ikke mere og kan således ikke forlanges betalt!

 

I 2008 blev forældelsesfristerne forkortet fra fem år til tre år, så man skal ikke sove meget i timen før ens fordringer er i fare for at blive forældet.

 

På et kursus i forældelse lærer I bl.a:

 

1) Hvornår er forældelsesfristen 3, 5, 10 hhv. 30 år?

2) Hvornår regnes forældelsesfristen fra?

3) Kan man aftale, at en fordring ikke forældes?

4) Hvad gør man, hvis skyldneren forsvinder?

5) Afbryder man forældelsesfristen ved at sende rykkere?

6) Afbrydes forældelsesfristen når der indbetales afdrag?

7) Hvilken betydning har det for fristen, hvis man ikke er klar over, at man har et krav?

8) Overgangsreglerne - hvad går de ud på?

9) Hvad er forældelsesfristen for en faktura? Et forlig? En dom?

10) Hvad er forældelsesfristen for renter?

 

Internt kursus?

 

Var det en idé, at Brian Nygaard Oswald kommer forbi din virksomhed, og holder et kursus i forældelse? Interne kurser har en lang række fordele, såsom:

 

1) Det er langt billigere end eksterne kurser.

2) Prisen er fast uanset deltagerantal, så I kan en gang for alle få opdateret så mange som muligt.

3) Kurset kan skræddersys til jeres behov.

4) Deltagere på interne kurser åbner typisk langt mere op (spørgsmål osv.), end når de er på eksterne kurser.

5) Der er ikke så langt til kursusstedet, så der spares både tid og transportudgifter.

6) Datoen kan fastsættes, så det passer jer.

 

Kontakt mig på bno@inkassokursus.dk eller på 2925 8636, hvis du vil høre nærmere om muligheden for (og prisen på), at Brian Nygaard Oswald kigger forbi din virksomhed og holder et kursus i forældelsesreglerne.

Tilmeld dig nyhedsbrev (inkasso): Ny lovgivning, ny praksis, nye kurser og nye erfaringer

* indicates required

 

Få et tilbud på et kursus hos jer.

 

Vil du have et uforpligtende tilbud på afholdelse af et kursus i din virksomhed i forældelse?

 

Kontakt Brian Nygaard Oswald på bno@inkassokursus.dk eller på 2925 8636 og oplys:

 

1) Ønsker til indholdet af kurset.

2) Skønnet antal deltagere.

3) Kursussted.

4) Længden af kurset.

 

Herefter vil du (typisk inden for 24 timer) modtage et oplæg herunder pris.

Brian Nygaard Oswald - bno@inkassokursus.dk - 2925 8636

- Det skal være sjovt at lære regler. Citat Brian Nygaard Oswald.