Inkasso

Kurser i inkasso, forældelse, debitorstyring, digitale retssager og persondataret

Kurser i inkasso.

Brian Nygaard Oswald har siden 2005 holdt 10- 80 kurser årligt inden for emnerne inkasso, debitorstyring og forældelse.

 

Kurserne i inkasso afholdes på alle niveauer og i alle afskygninger, herunder nyhedskurser og genopfriskningskurser.

 

Nyhedskurser.

 

Disse kurser tager afsæt i nyeste regler, nyeste praksis og nyeste erfaringer, og dette kunne fx. være:

 

- Ny retspraksis om egen inkasso i 2016.

- Nye inkassoomkostningstakster i 2016..

- Digitaliseringen af inkassosagsbehandlingen.

- Persondatareglernes indflydelse på en inkassosag - nu og fra 2018

 

Brush-up / begynderkurser.

 

Jeg holder også kurser, hvor en inkassosags forløb genopfriskes, hvilket bl.a. er relevant for personer, der ikke har været på kursus i nogle år eller som er helt nye på området. Kurserne kommer fx. ind på:

 

- God inkassoskik.

- Afdragsordninger.

- Telefonsamtaler med skyldnerne.

- Rykkeres udformning, herunder rykkergebyr.

- Inkassoomkostninger, kompensationsbeløb, inkassogebyrer, retsafgifter... og øvrige omkostninger.

- Retslig inkasso, herunder udfyldelse af betalingspåkrav.

- Fogedretsmøder, herunder foretagelse af udlæg, trangsbeneficiet mv.

 

---o0o---

 

De fleste kurser en god blanding af ovenstående og et kursus i inkasso kan altid skræddersys, således at det passer til den konkrete virksolmhed.

 

Internt kursus?

 

Var det en idé, at Brian Nygaard Oswald kommer forbi din virksomhed, og holder et kursus i inkasso? Interne kurser har en lang række fordele, såsom:

 

1) Det er langt billigere end eksterne kurser.

2) Prisen er fast uanset deltagerantal, så I kan en gang for alle få opdateret så mange som muligt.

3) Kurset kan skræddersys til jeres behov.

4) Deltagere på interne kurser åbner typisk langt mere op (spørgsmål osv.), end når de er på eksterne kurser.

5) Der er ikke så langt til kursusstedet, så der spares både tid og transportudgifter.

6) Datoen kan fastsættes så det passer jer.

 

Kontakt mig på bno@inkassokursus.dk eller på 2925 8636, hvis du vil høre nærmere om muligheden for (og prisen på), at Brian Nygaard Oswald kigger forbi din virksomhed og holder et kursus i inkasso.

Tilmeld dig nyhedsbrev (inkasso): Ny lovgivning, ny praksis, nye kurser og nye erfaringer

* indicates required

 

Få et tilbud på et kursus hos jer.

 

Vil du have et uforpligtende tilbud på afholdelse af et kursus i din virksomhed i inkasso?

 

Kontakt Brian Nygaard Oswald på bno@inkassokursus.dk eller på 2925 8636 og oplys:

 

1) Ønsker til indholdet af kurset.

2) Skønnet antal deltagere.

3) Kursussted.

4) Længden af kurset.

 

Herefter vil du (typisk inden for 24 timer) modtage et oplæg herunder pris.

Brian Nygaard Oswald - bno@inkassokursus.dk - 2925 8636

- Det skal være sjovt at lære regler. Citat Brian Nygaard Oswald.